Náměstí Přemyslovců 166
288 02 Nymburk

Ceník

Předmět zpracování MJ Cena v Kč při vedení
   účetnictví    daňové evidence
účetní doklad plátce DPH (pokladní, faktura) ks 19 17
účetní doklad neplátce DPH (pokladní, faktura) ks 17 15
bankovní výpis položka 3 2
bankovní výpis nad 200 pol/měsíc položka 2,50 1,80
skladová karta ks 2 2
skladová karta nad 200 ks ks 1,80 1,80
skladové účetnictví (příjemka, výdejka) ks 3 2
podklady skladové inventury (+zaúčtování) ks 50 40
mzdové účetnictví do 10 zam. (počátek, konec PP) zam. 150 140
mzdové účetnictví nad 10 zam. (počátek, konec PP) zam. 100 90
měsíční mzdy do 10 zam. zam. 130 100
měsíční mzdy nad 10 zam. zam. 90 80
výkazy na OSSZ a ZP do 10 zam. ks 40 30
výkazy na OSSZ a ZP nad 10 zam. ks 35 30
podání ELDP zam. 30 25
roční zúčtování zam. 120 90
vypracování přehledu OSVČ na OSSZ ks 300 300
vypracování přehledu OSVČ na ZP ks 300 300
daňové přiznání - daň ze závislé činnosti ks 350 300
daňové přiznání - daň z přidané hodnoty ks 600 600
daňové přiznání - daň z příjmu fyzických osob ks 600 550
daňové přiznání - daň z příjmu právnických osob ks 2 000 2 000
daňové přiznání - daň silniční ks 600 600
jednorázové zpracování daňového přiznání bez vedení účetnictví - daň ze závislé činnosti ks 7 000 7 000
jednorázové zpracování daňového přiznání bez vedení účetnictví - daň z přidané hodnoty ks 7 000–10 000 7 000–10 000
jednorázové zpracování daňového přiznání bez vedení účetnictví - daň z příjmu fyzických osob ks 2 000–8 000 2 000–8 000
jednorázové zpracování daňového přiznání bez vedení účetnictví - daň z nemovitostí ks 1 000–10 000 1 000–10 000
jednorázové zpracování daňového přiznání bez vedení účetnictví - daň z převodu nemovitých věcí ks 1 000–10 000 1 000–10 000
jednorázové zpracování daňového přiznání bez vedení účetnictví - daň dědická ks 1 000–10 000 1 000–10 000
jednorázové zpracování daňového přiznání bez vedení účetnictví - daň darovací ks 1 000–10 000 1 000–10 000
jednorázové zpracování daňového přiznání bez vedení účetnictví - daň z příjmu právnických osob ks 10 000–18 000 10 000–18 000
vypracování souhrnného hlášení k DPH ks 100 100
majetkové karty dlouhodobý majetek ks 8 5
odpisy majetku položka 5 4
leasingový majetek položka 6 5
evidence drobného majetku položka 3 3
kniha jízd položka 3 2,50
vystavení faktury ks 30 20
vystavení příkazu k úhradě ks 20 15
zastupování na základě plné moci (OSSZ, ZP, FÚ) hodina 250 250
příprava pokladů pro kontroly (OSSZ, ZP, FÚ) hodina 200 200
ostatní administrativní úkony hodina 250 250
pracovní návštěva u klienta hodina 250 250
cestovné ke klientovi km 11 11
registrace zaměstnavatele na úřadech a ZP ks 2 000 2 000
registrace k dani na finančním úřadě ks 300 300
vypracování kontrolního hlášení k DPH ks 400 300
vypracování přehledu přenesené daňové povinnosti k DPH ks 200 200
Intrastat - evidence položky faktury položka 30 30
Intrastat - podání hlášení ks 250 250
km – kilometr;  ks – kus;  zam. – zaměstnanec Ceny jsou pouze orientační. U velmi malého nebo velkého rozsahu prací cena dohodou.

© 2019 Účetní kancelář G&D – Náměstí Přemyslovců 166, Nymburk, tel.: +420 733 738 073, e-mail: info@ucetnictvi-gd.cz