Tento ceník je platný do konce tohoto roku. Od 1. ledna 2022 vstupuje v platnost nový ceník.

Ceník

Předmět zpracování MJ Cena v Kč
účetní doklad plátce DPH (pokladní, faktura) kus 19
účetní doklad neplátce DPH (pokladní, faktura) kus 17
bankovní výpis položka 3
skladová karta kus 2
skladové účetnictví (příjemka, výdejka) kus 3
podklady skladové inventury (+zaúčtování) kus 50
mzdové účetnictví (počátek, konec PP) zam. 150
měsíční mzdy zam. 130
výkazy na OSSZ a ZP kus 40
podání ELDP zam. 30
roční zúčtování zam. 120
vypracování přehledu OSVČ na OSSZ kus 300
vypracování přehledu OSVČ na ZP kus 300
daňové přiznání - daň ze závislé činnosti kus 350
daňové přiznání - daň z přidané hodnoty kus 600
daňové přiznání - daň z příjmu fyzických osob kus 600
daňové přiznání - daň z příjmu právnických osob kus 2 000
daňové přiznání - daň silniční kus 600
jednorázové zpracování daňového přiznání bez vedení účetnictví - daň ze závislé činnosti kus 7 000
jednorázové zpracování daňového přiznání bez vedení účetnictví - daň z přidané hodnoty kus 7 000–10 000
jednorázové zpracování daňového přiznání bez vedení účetnictví - daň z příjmu fyzických osob kus 2 000–8 000
jednorázové zpracování daňového přiznání bez vedení účetnictví - daň z nemovitostí kus 1 000–10 000
jednorázové zpracování daňového přiznání bez vedení účetnictví - daň z převodu nemovitých věcí kus 1 000–10 000
jednorázové zpracování daňového přiznání bez vedení účetnictví - daň dědická kus 1 000–10 000
jednorázové zpracování daňového přiznání bez vedení účetnictví - daň darovací kus 1 000–10 000
jednorázové zpracování daňového přiznání bez vedení účetnictví - daň z příjmu právnických osob kus 10 000–18 000
majetkové karty dlouhodobý majetek kus 8
vypracování souhrnného hlášení k DPH kus 100
odpisy majetku položka 5
leasingový majetek položka 6
evidence drobného majetku položka 3
kniha jízd položka 3
vystavení faktury kus 30
vystavení příkazu k úhradě kus 20
zastupování na základě plné moci (OSSZ, ZP, FÚ) hodina 250
příprava pokladů pro kontroly (OSSZ, ZP, FÚ) hod 250
ostatní administrativní úkony hodina 250
pracovní návštěva u klienta hodina 250
cestovné ke klientovi km 11
registrace zaměstnavatele na úřadech a ZP kus 2 000
registrace k dani na finančním úřadě kus 300
vypracování kontrolního hlášení k DPH kus 400
daňové přiznání - spotřební daň kus 500
vypracování přehledu přenesené daňové povinnosti k DPH kus 200
Intrastat - evidence položky faktury položka 30
Intrastat - podání hlášení kus 250