Náměstí Přemyslovců 166
288 02 Nymburk

Ceník

Předmět zpracování MJ Cena v Kč při vedení
   účetnictví    daňové evidence
účetní doklad plátce DPH (pokladní, faktura) kus 19 17
účetní doklad neplátce DPH (pokladní, faktura) kus 17 15
bankovní výpis položka 3 2
skladová karta kus 2 2
skladové účetnictví (příjemka, výdejka) kus 3 2
podklady skladové inventury (+zaúčtování) kus 50 40
mzdové účetnictví (počátek, konec PP) zam. 150 140
měsíční mzdy zam. 130 100
výkazy na OSSZ a ZP kus 40 30
podání ELDP zam. 30 25
roční zúčtování zam. 120 90
vypracování přehledu OSVČ na OSSZ kus 300 300
vypracování přehledu OSVČ na ZP kus 300 300
daňové přiznání - daň ze závislé činnosti kus 350 300
daňové přiznání - daň z přidané hodnoty kus 600 600
daňové přiznání - daň z příjmu fyzických osob kus 600 550
daňové přiznání - daň z příjmu právnických osob kus 2 000 2 000
daňové přiznání - daň silniční kus 600 600
jednorázové zpracování daňového přiznání bez vedení účetnictví - daň ze závislé činnosti kus 7 000 7 000
jednorázové zpracování daňového přiznání bez vedení účetnictví - daň z přidané hodnoty kus 7 000–10 000 7 000–10 000
jednorázové zpracování daňového přiznání bez vedení účetnictví - daň z příjmu fyzických osob kus 2 000–8 000 2 000–8 000
jednorázové zpracování daňového přiznání bez vedení účetnictví - daň z nemovitostí kus 1 000–10 000 1 000–10 000
jednorázové zpracování daňového přiznání bez vedení účetnictví - daň z převodu nemovitých věcí kus 1 000–10 000 1 000–10 000
jednorázové zpracování daňového přiznání bez vedení účetnictví - daň dědická kus 1 000–10 000 1 000–10 000
jednorázové zpracování daňového přiznání bez vedení účetnictví - daň darovací kus 1 000–10 000 1 000–10 000
jednorázové zpracování daňového přiznání bez vedení účetnictví - daň z příjmu právnických osob kus 10 000–18 000 10 000–18 000
majetkové karty dlouhodobý majetek kus 8 5
vypracování souhrnného hlášení k DPH kus 100 100
odpisy majetku položka 5 4
leasingový majetek položka 6 5
evidence drobného majetku položka 3 3
kniha jízd položka 3 2,50
vystavení faktury kus 30 20
vystavení příkazu k úhradě kus 20 15
zastupování na základě plné moci (OSSZ, ZP, FÚ) hodina 250 250
příprava pokladů pro kontroly (OSSZ, ZP, FÚ) hod 250 250
ostatní administrativní úkony hodina 250 250
pracovní návštěva u klienta hodina 250 250
cestovné ke klientovi km 11 11
registrace zaměstnavatele na úřadech a ZP kus 2 000 2 000
registrace k dani na finančním úřadě kus 300 300
vypracování kontrolního hlášení k DPH kus 400 300
vypracování přehledu přenesené daňové povinnosti k DPH kus 200 200
Intrastat - evidence položky faktury položka 30 30
Intrastat - podání hlášení kus 250 250
km – kilometr;  zam. – zaměstnanec

© 2019 Účetní kancelář G&D – Náměstí Přemyslovců 166, Nymburk, tel.: +420 733 738 073, e-mail: info@ucetnictvi-gd.cz